Allas lika värde. men vilka är "alla"? hemlösa räknas inte in.

Vilka är "ALLA" då det pratas om Allas lika värde?
Alla är inte lika värda!
Då skulle inte samhället se ut som det gör idag!
"Lika för alla" Det gäller inte för de äldre, Allra minst dom äldre hemlösa! Eller andra hemlösa eller de som är på väg ut i hemlöshet. 
Tak över huvuet garantin... Den finns inte den heller.
Skulle den garantin finnas så skulle inte antalet hemlösa öka som det gör, både bland äldre och unga.
 
 
Barn har absolut inget med hemlöshet att göra! Inget barn ska vara utan garanterat tak över huvet! Men ändå så lever barn i Sverige utan trygt boende och ett garanterat tak över huvudet!
Antalaet barn och barnfamiljer som hamnar i hemlöshet ökar. 
Hur kan man tillåta att det antalet ökar i Sverige 2019?
Betyder det också att hemlösa barn inte heller tillhör "Allas lika värde"?
 
Och det som skrämmer mig nästan ÄN mer är antalet äldre som hamnar i hemlöshet och som också ökar i antal för varje år.
Det är HELA DRYGT 10 000 människor som är från 50 år och uppåt, som lever i hemlöshet i Sverige.
Det är vidrigt.
Snart kan man fylla Globens arena med alla äldre hemlösa Svenska medborgare.
 
Dessa över 10 000 hemlösa har alla hjälpt till att bygga upp det här landet vi bor i. De har gått skola arbetat majoriteten av deras liv, betalat skatt mm. Många av dom har barn och/eller barnbarn.
Men alltså nu tvingas leva i hemlöshet, på gatan, sova på nån parkbänk, under broar eller annanstans där de kan få ett par timmars sömn innan de blir bortkörda. 
De riskerar även att bli sjuka, frysa ihjäl. Samt tvingas leva med rädslan av att bli överfallna, rånade, misshandlade mm.
 
 
En annan grupp hemlösa som ökar i antal och som är väligt utsatta, är hemlösa kvinnor.
Hela 33 % av alla hemlösa i Sverige är kvinnor! 
Hemlösa kvinnor riskerar att utsättas för våldtäckt, sexuella trakaserier plus allt annat som hemlösa riskerar att utsättas för.
Den psykiska ohälsan bland hemlösa är störst bland kvinnorna.
Detta till stor del av att de alltid tvingas vara rädda för att bli utsatta sexuelt. 
Så hemlösa kvinnor räknas inte heller till "Allas lika värde".
 
Det går nästan inte jämföra livet på gatan idag och då jag själv var där för ca 30 år sedan.
Visst fanns det många hemlösa då, men inte alls som nu och då fanns det mer hänsyn till alla som levde på gatan.
Fanns mer ställen också att sova på då och gömma sig på. Fler tunnlar, trapphus, toaletter och andra utrymmen.
Det fanns hemlösa kvinnor som utsattes då också men inte alls på samma sätt som nu.
Och de mycket få äldre som levde på gatan då, var mest missbrukare som hade hamnat lite snett i samhället inte som nu att de blir vräkta hit och dit och inte har bostäder etc.
 
Varför satsas det så lite på helösheten i Sverige?
Politiker säger att det inte ska finnas något hemlöst barn, det ska helst inte heller finnas hemlösa äldre.
Det finns en garanti som heter "Taköverhuvud garanti" eller liknande.
Men ändå så finns dessa människor i hemlöshet.
Pengar finns inte.
Men det finns pengar att spara!
 
 
Eller är det så att ALLA ÄR INTE LIKA VÄRDA??
Politiker sitter i Riksdagen med 65 000 kronor i månaden som de ska ha till mat och möbler ungefär. Resten (fria resor guld kort på SJ, 50 000 till utlandsresor, gratis lägenhet på attraktiva adresser i Stockholm mm) ingår som Riksdags politiker
Utanför en bit ifrån Riksdagshuset finns dessa hemlösa personer, kvinnor, äldre och andra, som bara ökar i antal. Riksdagspolitikerna möter dessa utsatta människor varje dag. Då de går förbi adom när de går på stan och åker i kollektivtrafiken när de går på Stockholms central mm.
Dom pratar om att det är synd om de hemlösa och att det inte ska behöva vara så och att de ska göra det bättre för de hemlösa.
Men inget gör dom för att dessa människor inte ska öka i antal, de gör inget för att de ska få det bättre och komma från hemlösheten och sina liv på gatan.
Sänk politikernas löner och arvoden!
Då finns det pengar till att hjälpa de hemlösas situation.
 
Men det gör dom inte och kommer aldrig att göra utan deras löner kommer att öka hela tiden och antalet hemlösa kommer att öka..
 
På så sätt så är inte alla människor lika värda i mina ögon.
 
"Välfärds samhället Sverige!"
Inte finns det i min Värld i alla fall
 
 
 
.
 
0 kommentarer
publicerat i Allmänt, Hemlös;
Taggar: allaslikavärde, allaärvilikavärda, barn, gatan, hemlösa, hemlösaärocksåmänniskor, hemlöshet, kvinnor, politiker, samhället, välfärd, välfärdssamhälle, äldre
Visa fler inlägg