Livet för transpersoner måste bli bättre

 
Levnads villkoren måste bli bättre nu.
Det räddar liv
Samt att fler kan "komma ut ur garderoben"
Och få känna den underbara känslan att få vara det kön man egentligen är.
 
 
 
 
Men för att det ska bli bättre för transpersoner så är det mycket som måste bli bättre.
Ni vet säkert kanske att en det nu utreds om transpersoners situation i samhället.
Det är på uppdrag av regeringen. som detta görs. Utredningen går under namnet ”Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner” 
Till denna utredning så har transpersoner under sommaren fått berätta om sina liv med personliga berättelser.
Utifrån dessa berättelser så ska nya åtgärder tas fram som ska förbättra transpersoners sittuation.
 
Det är än så länge långt kvar.
Men min önskan är t.ex att alla som vill, kan gå hem från arbete,, skola eller annat på fredagen och komma ut som det motsatta könet på måndagen.
och fortsätta som tidigare, fast i andra kläder
 
En tredje del har försökt att ta sitt liv.
I en rapport som gjordes 2015 av Folkhälsomyndigheten, gjord på 800 transpersoner så kom det fram att det är ca en tredjedel av de som svarade som någon gång försökt att ta sitt liv.
Även i brättelserna kom det fram att man funderat på att ta sitt liv
Alltså 30 transpersoner utav 100 st som någongång av sina liv mått så dåligt av sin sittuation att de känt sig tvingade att ta sina liv.
Det är väldigt hemsk tanke.
 
Endast 10 % känner att de helt kan leva enligt sin könsidentitet.
90 Transpersoner utav 100 lever alltså i ovisshet.
Dessa siffror skulle kunna minska om tex köerna till könsbekräftande vården kortades ner.
Enligt Ulrika Westerlund som leder utredningen skall de utifrån utredningen fundera på vilka åtgärder som kan vidtas 
 
Men det är 2017
Varför ska man inte kunna få leva som man vill?
Att få gå klädd som man vill och bli accepterad för den man är!
Varför måste det gentligen till en utredning för att förbättra sittuationen?, 
 
Många människor känner sig inte trygga förrän de har på sig det motsatta könets kläder.
Är inte alla som ens vågar och kan ibland i hemlighet byta om. Som tex åka iväg till ett hotellrum eller stunder hemma då ingen ser.
Dessa människor mår extremt dåligt, som ALDRIG får leva ut etc.
Hos vissa transpersoner som inte lever fullt ut så är behovet ändå otroligt starkt att få byta om då och då.
 
För att få ner antalet transpersoner som lider av psykisk ohälsa så måste fler åtgärder vidtas och arbeta för att få få bort fördomar och okunskap kring transpersoner.
0 kommentarer publicerat i Allmänt, hbtq;
Taggar: hbtq, kommauturgarderoben, könsidentitet, levnadsvillkor, motsattakönet, transpersoner, utredning