Transflaggan skall inte hänga på halv stång

 
Transflaggan skall viftas stolt idag 2017'
jag skall kunna gå kvinnoklädd och vifta stolt med flaggan.
Men så är det inte!
Tyvärr så hänger den på på halv stång hos en del transpersoner
Var tionde transperson /10%) har försökt att ta sitt liv
under det senaste året.
Det är 10% för mycket!
 
 
 
 
När jag idag går på stan så får jag många leenden och vänliga kommentarer från alla möjliga personer som jag möter och går förbi på stan.
Om jag en dag skulle gå ut på stan kvinnoklädd.... kommer jag då att mötas med samma leenden och samma glada bemötande och glada, trevliga kommentarer.
NEJ
Det skulle jag inte bli!
Varför inte? jag är den samma personen innanför kvinnokläderna som jag var och är under killkläderna!
Samma hjärta, hjärna och själ.
Hur skulle du göra då du mötte mig kvinnoklädd?
 
Många transpersoner lider väldigt mycket av psykisk ohälsa, just för att man inte kan gå ut som det kön man är innanför skalet.
Pgaa allt hot, våld, trakasserier, kränkningar och utanförskap som sker i samhället mot transpersoner.
Hur många transpersoner som går steget ända ut och faktiskt begår självmord syns aldrig eftersom sexuella läggningen och könsidentiteten inte registreras vid dödsfall.
Själva dödsorsaken nämns inte alltid heller.
 
Enligt folkhälsomyndigheten så är det endast 0,1 - 0,3% av hela Sveriges befolkning som försökt att begå självmord.
Så det visar att det är väldigt mycket som behövs att göra för att få ner den höga siffran (10%) hos transpersoner.
Mer stödinsatser måste fram.
Samt mer kunskap och mer acceptans för trans personer är något som måste höjas i samhället!
 
Ickebinära transpersoner, det vill säga personer som inte definierar sig enligt någon av könskategorierna kvinna eller man, mår sämre än andra transpersoner
Detta enligt enkätstudie som RFSL har gjort och som släptes i veckan. Där 472 svenska transpersoner har svarat på frågor om sin hälsa och sina erfarenheter av vårdenrsoner.
Detta beror mycket på okunskap, 
Mer personal med rätt kompetens i den könsbekräftande vården behövs. Samt korta vårdköerna för könskorrigering mm
Sedan så är det hela 85% av de ickebinära som svarat på undersökningen svarat att de blir felkönade.
Alltså NÄSTAN ALLA icke binära transpersoner.
 
Över hälften av alla transpersoner som svarat på enkäten har under det senaste året haft starka funderingar på att begå självmord.
Det visar ÄN en gång på hur stor den psykiska ohälsan är hos alla transpersoner.
ALLA i samhället måste hjälpa till aå att det bli bättre för transpersoner i Sverige.
 
 
Vi måste 2017
Kunna aceptera alla människors könsidentiteter!
 
Jag vill se transflaggan viftas stolt på flaggstången!
0 kommentarer publicerat i Allmänt, hbtq;
Taggar: acceptera, könsidentitet, psykiskohälsa, samhället, självmord, transflaggan, transfobi, transperson, transpersoner, vården