En lärare som mobbat elev varnas inte.

Det är ENORMT dåligt att en lärare som mobbat en elev, inte blir varnad!
 
Bilden är ifrån svt.
 
Skolinspektionen vill att läraren ska få en varning men Lärarnas ansvarsnämnd som har rätten att dela ut varning, kommer inte att ge läraren någon varning.
 
Den här gången gäller det en gymnasie lärare i Mölndal som har mobbat en elev och skrattat och skojat om elevens sexuella läggning.
 
Jag blir så arg, ledsen och besviken då man hör om sånt här.
Det händer inte bara med denna lärare, utan det är flera lärare runt om i landet då och då, som slipper undan varningar eller tillsägelser då de är eller varit kränkande mot elever.
Den enorma mobbning som jag hade under alla skolåren startades till stor del just utav den fröken vi hade i årskurs 1.
När fröken/läraren mobbar, så blir det som att det är "fritt fram för elever att också mobba".
 
Skolinspektionen tycker att läraren ska ha en varning på grund av att läraren visat sig mindre lämplig till att bedriva undervisning.
men Lärarnas ansvarsnämnd håller inte med. De skriver bla. i sitt beslut att det inte finns något i utredningen som visar att eleven tagit illa vid sig.
 
En elev som blir mobbad visar inte alltid att den blir ledsen eller liknande. Detta för räddslan att det kan bli värre om man visar sig ledsen. Utan det är bättre att "spela med".
 
Läraren har också vid flera tillfällen sagt till eleven att -du har med all säkerhet en bokstavskombination ADHD eller liknande.
Detta och kränkande saker om elevens sexuella läggning. Är ABSOLUT INTE acceptabelt!
ÄNDÅ så kommer inte Lärarnas ansvarsnämnd ge låraren någon varning!
 
Eleven mår väldigt dåligt av vad läraren gjort och hamnat i en utsatt sittuation.
 
Det finns även filmbevis som eleven filmat med sin mobil.
Det är fritt att använda mobiler på deras lektioner så då har eleven kunnat filmat läraren när denne har kränkt eleven.
Dessa filmer är även inskickade tillsammans med anmälan som föräldrarna gjorde mot läraren.
Trots dessa film bevis så blir det inte någon varning!
Lärarnas ansvarsnämnd anser att filmerna är tagna ur sitt sammanhang och har dålig ljudkvalitet.
Läraren har också motsatt sig skolinspektionens yrkande.
 
Slutsattsen blir att TROTS bevis finns som visar på att läraren har mobbat, kränkt, skrattat  åt och "diagnosierat eleven mm, så går läraren fri och eleven som mår enormt dåligt av detta mår än sämre efter att läraren går fri. Sedan finns nu också risk att mobbningen mot eleven sprids och blir värre!
 
HUR kan det fortsätta i Sverige år 2017.... Med att mobbande lärare går fria, att skolpersonal inte anmäler mobbning och kränkningar, att rektorer och lärare inte tar sitt ansvar gällande mobbning och att kommuner och andra beslutande inte tar tag i problemen som finns på deras skolor?
 
Visa fler inlägg