Ett mobbat barn är tyst om sin mobbning.

I Norrtälje har en skola blivit anmäld för bristande hantering av mobbning.
Skolpersonalen skyller på att eleven her gett intryck av att den inte har känt sig kränkt.
 
 
 
Eleven har blivit sparkad och slagen vid flera tillfällen utan att händelserna är anmälda till rektor eller huvudman.
Skolan är nu anmäld till Barn och elevombudet då de inte gjort tillräckligt för att motverka mobbning.
Läraren ska ha fått information om mobbning vid ett par tillfällen. Först efter andra gången tillkallat elev och vårdnadshavare men INTE till rektor.
 
Enligt skolpersonal så har eleven gett intryck av att den inte känt sig kränkt.Och därför inte informerat rektor och mentor om händelserna.
Inte förrän skolpersonalen själva bevittnat sparkar och slag så anmälde dom detta till rektorn och huvudman.
och nu är det anmält till Barn och elevombudet.
Som nu kräver att skolan arbetar mer aktivt för att motverka mobbning.
 
Mobbning börjar sällan med sparkar och slag, utan den börjar mycket tidigare med ord och andra lättare kränkningar.
Så denna mobbning har säkert pågått under lång tid.
Eleven har blivit sparkad och slagen vid flera tillfällen och läraren har sett detta vid ett par tillfällen... MEN INTE GJORT NÅGOT!
Det är fördjävligt!
 
Lärare och annan skolpersonal BORDE veta idag 2017 att ett mobbat barn eller elev MYCKET sällan berättar för någon om att den blir mobbad.
Detta pga många anledningar.
Utan istället är tyst och sätter på sig en overall eller spelar teater för att visa och lura andra att man inte blir mobbad-
Vissa berättar inte det heller för sina föräldrar.
 
Ett barn eller elev ska ABSOLUT aldrig behöva känna sig tvingad till att berätta självmant eller komma fram till läraren och tala om att den blir mobbad.
Bara en sån sak kan kännas kränkande för eleven.
 
 
Jag fortsätter att tjata.
DET MÅSTE BLI EN ÄNDRING!
Lärare och skolpersonal måste ta sitt lagliga ansvar och anmäla minsta lilla kränkning.
Det ska aldrig gå så lpngt som till sparkar och slag!
 
Jag gick 8,5 år i tysthet om att jag blev mobbad.
Talade inte om för NÅGON, varken till andra barn, lärare, personal eller till mamma och pappa.
Jag ångrar det idag. men samtidigt så skulle någon personal anmält detta då de såg en del av mobbningen.
Men var aldrig någon som gjorde det.
Det var jag som blev boven då jag till slut gjorde en brottslig handling i skolan.
Det var först då som allt uppdagades.
Men det var 8,5 år för sent.
 
Så jag KRÄVER att Lärare och annan skolpersonal öppnar sina ögon och tar sitt ansvar och anmäler minsta lilla kränkning!
0 kommentarer publicerat i Allmänt, Mobbning;
Taggar: barn, barnochelevombudet, elev, lärare, mobbad, mobbning, norrtälje, rektor, ändring