Orosanmälningar för utsatta barn ökar


 
 
Länken ovan går till P4 Östergötlands artikel, där de tar upp att antalet barn som är föremål för orosanmälningar i Linköping har fördubblats mellan åren 2014 och 2016.
 
Det är anmälningar som gjorts till socialtjänsten och gäller skolrelaterade problem.
 
2014 togs det emot orosanmälningar för 1071 barn och år 2016 togs det emot orosanmälningar för 2340 barn.
Och detta ENDAST i Linköping som har en folkmängd av ca 150 000 invånare.
 
I en intervju till radion säger avdelningschefen för individ och familjeomsorg på socialförvaltningen i Linköping att förklaringen till ökningen kan vara att barn mår psykiskt sämre och att det är komplicerat och svårare att leva idag.
Hur kan hon säga så??
På TVÅ ÅR så kan inte det har blivit svårare och mer komplicerat att leva!
 
 
En annan förklaring som tas upp i artikeln är att ökningen kan bero på befolknings ökningen och en ändring som gjordes 2014 i socialtjänstlagen som förtydligade anmälningsplikten gällande barn som bevittnat våld.
MEN. Fast än att anmälningsplikten är förtydligad så finns det ett stort mörkertal.
Väldigt mycket mobbning som sker anmäls aldrig eftersom den inte märks, lärare och vuxna tar inte tag i mobbning som sker i skolorna samt för att de som blir mobbade, utstötta, kränkta mm inte talar om att de blir utsatta.
Att antalet invånare ökar ska inte kunna påverka att orosanmälningarna ökar med över 1000 barn på två år.
 
Vad gäller arbetet och arbetsmiljön på avdelningen hos socialtjänsten i Linköping som tas upp i artikeln. tycker jag är dåligt, Detta eftersom att vissa barn och familjer behöver vänta på att få sin sittuation utredd.
 
Hur ser det ut i andra kommuner i länet och i övriga landet?
Jag kan nästan garantera att orosanmälningarna ökat även på andra håll.
Inte minst mörkertalet, sånna barn som blir utsatta för mobbning etc och inte anmäls eller anmäler sig.
Mobbningen, kränkningar och utanförskapet ökar i skolorna.
Ett barn som utsätts för mobbning, kränkning, utanförskap etc. är ett barn för mycket!