Bostäder till nyanlända men inga till hemlösa

 
 
Det jagas bostäder, bostadslösningar och platser där man tillfälligt kan bygga bostäder till nyanlända.
Samtidigt säger man att det inte finns möjligheter till nya härbärgen för hemlösa.
Jag tycker det låter väldigt fel!
Jag kan inte låta bli att säga att det är ren orättvisa.
Är som jag sagt ingen rasist. Men att jaga med ficklampa efter bostadsmöjligheter till nyanlända och samtidigt enkelt kunna säga att det inte finns möjligheter till nya härbärgen, tycker jag är ett väldigt orättvist tillvägagångsätt.
 
Varför har inte hemlösa rätt till tillfälliga boenden, specielt vintertid?
 
Hemlösa KAN få hjälp med "akuta boenden" MEN då ska man ha missbruksproblem eller ha psykiska problem, för att då KANSKE få hjälp till ett akut boende hos t.ex stadsmissionen 
Trots detta så finns det många hemlösa med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning/psykiska problem som inte har någonstans att bo, som inte får hjälp.
Stadsmissionen finns inte heller i varje Svensk stad.
 
 
På en parkering på Södermalm i Stockholm ska det nu bli plats för modulhus för ca 90 nyanlända barn och vuxna.Ungefär halva parkeringen skall användas för dessa modulhus och kommer troligen vara inflyttningsklarar innan jul.
På Södermalm finns redan ett tillfälligt boende sedan i höstas för nyanlända och har plats för ca 500 nyanlända.
 
Ca 3500 st nyanlända kommer Stockholm att ta emot 2017 och alla dessa behöver bostäder.säger man på stadsledningskontoret i Stockholm.
 
En fråga om att bygga fler modulhus har ställts till Kungliga djurgårdsförvaltningen som förvaltar Gårdet åt Kungen.
Frågan gäller om att få placera modulhus på Gärdet åt nyanlända.Djurgårdsförvaltningen väntas inom kort komma med svar på frågan.
Stockholms stad är i ständig jakt på marker för att kunna sätta upp modulhus för att inhysa nyanlända.
 
Varför detta enorma arbete för att få fram bostadslösningar till 3500 nyanlända då det finns tusentals hemlösa som har minst samma behöv av tillfälliga boenden specielt då också innan jul, för att slippa riskera att frysa ihjäl under vintern?
 
 
 
Visa fler inlägg