Skitsnack om att hemlösheten minskar! Vintern kommer och ännu fler ska slåss om skydd för kyla.

 
 Sveriges kommuner ser till att hemlösheten ökar
 
 
 
 
Kommunerna i Sverige får pengar utav staten, så att unga ensamkommande barn som fyller 18 år kan bo kvar där de bor idag.
Men väldigt få kommuner låter dessa ungdommar bo kvar.
Dessa ungdommar får då de fyller 18 år ett val, att antingen flytta långt ifrån skola och vänner eller bli hemlös.
Många väljer då att bli hemlös.
 
- Kom till Sverige och bo på gatan
Varför ta emot dessa barn och ungdommar om man inte kan ta hand om dom fullt ut, med bostad mm?
Istället ökar man problemet med hemlösheten för ALLA som är eller riskerar att bli hemlösa.
Samt att FLER HEMLÖSA ska slåss om att få någonstans att bo!
 
Hemlösheten ökar även i gruppen, äldre människor.
Dessa äldre människor är svagare i kroppen och ska nu riskera att bli sjuka eller rent av frysa ihjäl,
pga att Sveriges kommuner inte kan ta hand om dessa ensamkommande barn som Sverige tagit emot och låta dom bo kvar där de bor.
Utan att istället sätta dom på gatan.
 
Alla dessa hemlösa ensamkommande ungdommar som fyllt 18 och blir hemlösa, bor på stationer, parker, på gatan och i skogen.
Precis så som alla andra hemlösa Svenskar och icke Svenskar.
Stadens gator, parker bänkar har inte plats för alla som blir och är hemlösa!
 
Valet att tvingas flytta till en annan del av landet är inte heller rätt.
Dessa barn kommer ifrån en otrygg miljö och tvingats fly och från hem och familj för att få lite trygghet.
De får trygghet här med bostad, skola och vänner.
Men sedan då de är 18 så blir de tvingade att ÄNEN GÅNG lämna tryggheten!
Det är inte rätt!
Gatan är ingen trygg plats för varken barn, ungdomar eller vuxna!
 
Vinter i Sverige snart!
Ännu fler kommer i vinter riskera att bli sjuka eller i värsta fall frysa ihjäl pga att fler hamnar och har hamnat på gatan.
Ska det vara så?
NEJ!!!
 
Hemlösheten ökar!
Var gör kommunerna med pengarna de får av staten för dessa 18 åriga ensamkommande barn och ungdommar?