På Gotland har antalet anmälningar till Skolinspektionen ökat. glädjande att rektor pratar så bra om mobbningen

På Gotland har antalet anmälningar till Skolinspektionen ökat.
”Det är ett hårdare klimat”, säger Kristin Nilsson, 
Kristin Nilsson är rektor på Atheneskolan på Gotland.
Hon är den första rektor jag sett som pratar mycket om mobning
och om vad mobbning är samt hur viktigt det är att arbeta med och mot mobbning.
 
 
 
 
 
Antalet anmälnningar till skolinspektionen om kränkade behandling på Gotland, har öka från 16-28 st, från 2015 - 2016.
I en intervju i Helagotland.se så säger Kristin nilson att hon tror på att det är ett hårdare klimat och att an är mer ensam idag.
Hon säger också att kränkningarna barn emellan handlar om att man ska följa normen, det häller att jobba förebyggande i de frågorna.
 
Det var även så då jag blen mobbad på 80 talet att man skulle vara som alla andra, ha samma kläder och följa modet mm.
Så har det varit i några decenier tyvärr.
Att jobba förebyggande i dessa frågor är just som jag sagt att föräldrar bla ska prata om det och annat som rör mobbning och olikheter i samhället, med sina barn.
Samt att lärare pratar om det i skolorna.
 
Hon tar upp om att mycket mobbning och kränkning sker på nätet och att flickor bla får ta emot elaka sms och meddelanden,
Det som är bra här. är att rektorn säger att på Atheneskolan pratar man om så kallad "netikett" hur man beter sig på nätet, det gör dom en gång i veckan i klassrummet.
MYCKET bra intiativ tycker jag, Detta vill jag att även föräldrar pratar om hemma samt att alla skolor gör det.
 
Hon tar även upp det jag sagt flera gånger det man idag behöver prata med barn och elever om, nämligen detta med olikheter i mångfalden, det gäller även hbtq och annat.
barn och människor är mycket olika idagoch det måste barn veta om och att man ska respektera det.
 
Rektorn nämner att det är viktigt med dialogen hela tiden detta för att bla nätet är en plats där inga vuxna ser dom.
Och det är just DÄR, på ställen som vuxna inte ser som mobbningen sker... På nätet, bakom skolan, på andra sidan väggen mm.
 
Något som gör mig mycket glad i det rektorn säger i intervjun är hur skolan arbetar för att motverka mobbning och kränkningar.
Samt hur viktigt det är för skolpersonal och föräldrar att vara uppmärksamma på små förändringar i barnens betteende och hur de agerar i sociala sammanhang.
Detta gäller både i skola och hemma.Hemma så ska föräldrar agera så fort som barnen inte VILL gå till skolan och samma när barnen ändrar sina sätt att prata om skolan.
Vid minsta lilla känsla så skall man kontakta skolan oavsett om man har bevis eller inte.
detta gäller om man som förälder misstänker att deras barn utsätter och är elaka mot andra barn.
 
Jag hoppas på att fler rektorer pratar och arbetar på samma sätt som Atheneskolams rektor på Gotland, Kristin Nilsson.
Samt att fler skolor arbetar MYCKET mer med att motverka mobbning och kränkningar.
SAMT att föräldrar pratar mer med sina barn om mobbning.
 
Tack Kristin Nilsson för dina ord!
0 kommentarer publicerat i Allmänt, Mobbning;
Taggar: atheneskolan, barn, elever, föräldrar, gotland, kränkning, lärare, mobbning, rektor, skola, skolinspektionen